برچسب: فستینگ

رژیم فستینگ

رژیم فستینگ رژیم فستینگ چیه؟ رژیم فستینگ به معنی سیکل های متوالی ناشتایی و سپس دریافت غذا (حالت روزه داری) هست. دیده شده ممکنه این نوع رژیم ها در کاهش چربی بدن، وزن بدن و همینطور در تعدیل شاخص هایی مانند فشارخون، قندخون و کلسترول خون موثر باشه. این رژیم رو چه جوری بگیریم؟ یکی [...]
Visit Us On Instagram