برچسب: قبل ورزش چی بخوریم

قبل از تمرین چه چیزهایی بخوریم؟

قبل از تمرین چه چیزهایی بخوریم؟ قبل از تمرین چه چیزهایی بخوریم؟ برای داشتن کارایی بهتر حین ورزش نیاز داریم که قبل از ورزش تغذیه مناسبی داشته باشیم. غذای مناسب برای قبل ورزش؟ ترکیب غذاهای قبل از ورزش باید شامل کربوهیدارت( برای تامین کربوهیدارت)، پروتئین(برای عضله سازی) و چربی(برای تامین انرژی مورد نیاز بدن) باشد. [...]
Visit Us On Instagram