مرگ‌های بیشتری در راهند

مرگ‌های بیشتری در راهند

مرگ‌های بیشتری در راهند

🔹رئیس انجمن تالاسمی با انتقاد از پولی شدن داروهای رایگان بیماران تالاسمی و افزایش ۴ برابری قیمت داروها گفت: روزانه بیش از صد تماس از سوی بیماران داریم که نسبت به نبود دارو اظهار ناراحتی می‌کنند
🔹میثم رمضانی بیماران تالاسمی چندین ماه است به داروهای مورد نیاز دسترسی ندارند که در چنین شرایطی دچار عارضه‌های شدید می‌شوند، گفت: اگر قرار باشد این روند تا آخر سال ادامه داشته باشد، ممکن است سال آینده شاهد مرگ‌ومیرهای بیشتری باشیم
Visit Us On Instagram