برچسب: مصرف بالای دارو

سوء مصرف دارو در ایران

سوء مصرف دارو در ایران دکتر فاطمه سلیمانی دبیر کمیته تجویز و مصرف منطقی سازمان غذا و دارو : 🌐مصرف بالای دارو نداریم؛ با سوء مصرف مواجهیم براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، میزان مرگ ومیر ناشی از مقاومت آنتی بیوتیک ها بیشتر از نرخ مرگ ومیر سرطان هاست 🔹آمارها نشان می دهد در کشور ما [...]
Visit Us On Instagram