برچسب: مصرف ماهی

سرانه مصرف ماهی در ایران

سرانه مصرف ماهی در ایران سرانه مصرف ماهی هر ایرانی ۱۱ کیلوگرم است سرانه مصرف ماهی در ایران چقدر است ؟ رئیس سازمان شیلات ایران بابیان اینکه سرانه مصرف ماهی در ایران بالغ‌بر ۱۱ کیلوگرم برای هر نفر است، گفت: با توسعه شیلات در شهرهای مختلف افزایش این سرانه در دستور کار قرار دارد. منبع [...]
Visit Us On Instagram