برچسب: نارسایی کلیه

نارسایی مزمن کلیه

نارسایی مزمن کلیه چیه؟ کلیه ها مسئول فیلتر کردن مایعات اضافی و مواد زاید خون هستند. این مواد زاید در نهایت از طریق ادرار از بدن دفع می شوند. نارسایی مزمن کلیه به معنی از دست دادن بخشی از عملکرد کلیه طی ماه ها و یا سال هاست. علائم نارسایی مزمن کلیه؟ علائم در مراحل [...]
Visit Us On Instagram