برچسب: هیدراتاسیون، ورزش کردن، کنترل میزان آب

راهنمایی های عمومی برای هیدراتاسیون مناسب

راهنمایی های عمومی برای هیدراتاسیون مناسب راهنمایی های عمومی برای هیدراتاسیون مناسب چیست؟ برای هیدراتاسیون مناسب به راهنمایی های زیر توجه کنید. کنترل دفع مایعات قبل و بعد از ورزش به خصوص در آب و هوای گرم و نیز در مرحله‌ی عادت نمودن به فصل خود را توزین نمائید. عدم اتکا به تشنگی بعنوان شاخص [...]
Visit Us On Instagram