برچسب: هیدراتاسیون در کودکان، زنان، افراد مسن

هیدراتاسیون

هیدراتاسیون هیدراتاسیون یعنی چه؟ میزان نیاز مایعات برای افراد با فعالیت نشسته بسیار متغیر می‌باشد و این امر به‌علت تأثیر اندازه بدن، فعالیت فیزیک و عوامل محیطی بر میزان نیاز مایعات می‌باشد. مقدار توصیه شده برای مایعات و الکترولیت‌ها در مورد آب ۳/۷ لیتر در روز ( ۱۶ فنجان مایعات در روز )برای مردان و [...]
Visit Us On Instagram