برچسب: ریفلاکس

غذاهای کاهنده ریفلاکس

غذاهای کاهنده ریفلاکس غذاهای کاهنده ریفلاکس چه غذاهایی هستند. ریفلاکس به معنی برگشت اسید از معده به مری  که ممکن است با علائمی از جمله سوزش سر دل بروز کند. سوزش سردل از علائم رایج ریفلاکس معده است که احتمالا این احساس بعد از مصرف وعده غذایی و یا غذاهای خاصی ایجاد شود. ریفلاکس چه [...]
Visit Us On Instagram